سیستم مدیریت محتوا چیست؟

سیستم مدیریت محتوا یا CMS که اختصار عبارت Content Managment System  روشی است برای طراحی و پیاده سازی سایت به صورتی که امکان تغییر و به روز رسانی سایت به راحتی برای همه حتی افرادی که هیچ دانشی از برنامه نویسی ندارد ایجاد کرده است. گرچه به روز رسانی و ایجاد تغییرات در سایت به […]