مدیریت محتوا چیست؟

سیستم مدیریت محتوا که به انگلیسی system management Content نامیده میشود یک برنامه ی رایانه ای است که امکان انتشار، ویرایش و مدیریت محتوا، سازماندهی، حذف و همچنین نگهداری از طریق یک رابط مرکزی رو فراهم میکنه .یک سیستم مدیریت محتوا از دو عنصر تشکیل شده: •نرم افزار مدیریت محتوا CMA که به مدیر محتوا […]