اطلاعیه تحویل پروژه

دانشجویان گرامی جهت تحویل و ارائه پروژه ، مطابق موارد زیر اقدام شود:   -یه نسخه از داکیومنت پروژه بصورت گالینگور(چاپ شده با جلد ضخیم) بر اساس تب نکات مهم در صحافی پروژه در لینک زیر ، تدوین و به دانشگاه تحویل نمایید عکسی از تحویل را در واتسآپ بفرستید. – فایل الکترونیکی داکیومنت با […]