فایل کمکی طراحی کسب و کار الکترونیکی ویژه دانشجویان مهندسی

معمولاً از طرح تجاری یک صفحه‌ای “One page Business Plan” برای توضیح کلی طرح تجاری و ارائه‌ی ایده‌ی اولیه‌ی استفاده می‌شود.
طرح کسب و کار یک صفحه‌ای شامل عناوین زیر است:
۱. (Vision) چشم‌انداز: ایده و فعالیتتان را به‌طور خلاصه شرح دهید.
داشتن برنامه تجاری برای یک شرکت تاسیس شده حیاتی است حتی