اطلاعیه تحویل پروژه درسی

دانشجویان گرامی نسبت به تحویل پروژه درسی به نماینده اقدام نمایید. مهلت حد اکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ از تاریخ فوق به بعد پاسخی داده نمی شود. اصل فایل های پروژه درسی با پسوند .docx و pptx . باشد. در متون پروژه از فونتهای فارسی بی لوتوس یا بی نازنین یا بی تیتر استفاده نمایید. همه […]