چرا غالبا افراد کارآمد از سیستم اداری ایران حذف می شوند؟

چگونه در صفحه اول گوگل قرار بگیریم؟
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰
جدیدترین تعریف سواد از نظر یونسکو
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰

بار‌ها در ادارات دولتی و غیردولتی شنیده می‌شود که افراد به این دلیل کارایی بالایی ندارند که احساس می‌کنند، اگر در حد اعلا کار کنند، ناکارآمدی دیگران مشخص می‌شود و این افراد ناکارآمد به هر ترتیب، فرد کارآمد را حذف می‌کنند تا ناکارآمدی‌ آنان به چشم نیاید و این دور تسلسل همچنان ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»، در تاریخ سیاسی گذشته و اکنون ایران، میان مدت زمان صدرات، وزارت و یا مسئولیت یک فرد و خلقیاتی همچون چاپلوسی و بی‌شخصیتی او، ارتباط مستقیمی است، به گونه‌ای که عموم افراد صاحب‌فکر، صاحب‌شأن و خدمتگزار و صاحب عقیده، مدت زمان کوتاهی مدیریت کرده و بسیار زود حذف شده‌اند.

متأسفانه این روند در سطوح مدیریتی میانی نیز بسیار رایج و البته مسأله‌ای رنج‌آور است. اگر در سطوح مدیریتی بالا، تملق و چاپلوسی افراد در قالب گرایش‌های سیاسی خود را توجیه و افراد مستقل را به دلیل ناهمخوانی در گرایش‌های سیاسی حذف می‌کنند، در سطوح میانی، رسما و آشکارا این چاپلوسی و تملق و وابستگی شخصی افراد است که باعث می‌شود آنان در مناصب گوناگون به کار گرفته شوند.

در چنین روندی حتی افراد با سواد و تحصیل‌کرده نیز به بیماری همچون تملق و چاپلوسی و تلاش برای حذف افراد کارآمد روی می‌آورند، تا جایی که برخی بر این باورند، این ساختار است که خود را به همه تحمیل می‌کنند؛ بدین ترتیب که ساختار اداری و مدیریتی کشور، باعث می‌شود حتی افراد صاحب‌فکر و تحمل نیز یا بدین خلق ناپسند آلوده و یا از چرخه حذف شوند.

منبع: وب سایت تابناک