فناوری اطلاعات در سازمان ها و ادارات
فروردین ۱, ۱۴۰۱
دامنه domain چیست؟
فروردین ۱, ۱۴۰۱

دانشجویان گرامی نسبت به تحویل پروژه درسی به نماینده اقدام نمایید.

ارائه برنامه آموزشی

مهلت حد اکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
از تاریخ فوق به بعد پاسخی داده نمی شود.
اصل فایل های پروژه درسی با پسوند .docx و pptx . باشد.

در متون پروژه از فونتهای فارسی بی لوتوس یا بی نازنین یا بی تیتر استفاده نمایید.
همه پروژه های دانشجویان توسط نماینده کلاس جمع آوری و در یک سی دی کپی می شود. اگر هم به استاد ارسال کردید ملاک نمی باشد.
نام فایل ها بنام دانشجو و عنوان پروژه باشد. مثال علی کاظمی – تحقیق تجارت الکترونیک

با آرزوی موفقیت.