021-88853498

شماره ثبت 605196

ابعاد سازمان

سازمان ها دارای ابعاد ساختاری و محتوایی هستند .
۱ . ابعاد ساختاری : منظور ویژ گی های داخلی سازمان ها است و شامل اجزاء زیر می باشد :
۱.۱.رسمیت : در ساختارهای سازمانی رسمیت عبارتست از میزان اتکا به قوانین و مقررات . به این معنی که هر چه میزان تشریفات اداری ، بوروکراسی ها و اتکا به قوانین و مقررات بیشتر باشد سازمان ها دارای ساختار رسمی تر هستند و برعکس.
۲.۱.تمرکز : به موقعیت تصمیم گیری در یک سازمان اشاره دارد . اگر اختیارات تصمیم گیری در یک موقعیت خلاصه شده باشد ( یا در یک فرد که معمولا در رأس هرم سازمان است ) ، و همهی تصمیمات توسط یک فرد اخذ شود ، به چنین ساختاری متمرکز می گوییم .
۳.۱.پیچیدگی : تعداد دوایر ، سطوح و یا قلمرو جغرافیایی در یک ساختار سازمانی را پیچیدگی سازمانی می گویند .
۴.۱.نسبت پرسنلی : نسبت تعداد کارکنان شاغل در یک واحد به کل کارکنان سازمان که می توادن بر اساس شاخص های متفاوتی تعیین شود .
۵.۱.تخصص گرایی : تخصص گرایی به این معناست که وظایف موجود در یک سازمان تا چه اندازه جزیی و تخصصی شده اند.
۶.۱.حرفه ای گرایی : حرفه ای گرایی به متوسط تحصیلات ، دوره های آموزشی طی شده توسط افراد در سازمانها اطلاق می شود .
۲ . ابعاد محتوایی : بیانگر ویژگی های کلی سازمان است که بر ابعاد ساختاری سازمان تاثیر گذار است و شامل اجزاء زیر می باشد :
۱.۲.محیط
۲.۲.اندازه : اندازه سازمان بر اساس شاخص های متفاوتی مانند حجم تولید یا فروش ، حجم دارایی های یک سازمان و … تعریف می شود ، اما معمولا تعداد کارکنان سازمان معرف اندازه سازمان است .
۳.۲.فرهنگ : مجموعه ی ارزش ها و هنجارهای مشترک میان کارکنان یک سازمان را فرهنگ سازمانی می گویند .
۴.۲.تکنولوژی :تکنولوژی یا فناوری به معنی راه و روشی است که برای تولید محصولات یا ارایه ی خدمات خود از آن ها استفاده می کنیم و شامل سه بعد نرم افزار ، سخت افزار و مغز افزار می باشد .
۵.۲.استراتژی : راه و روش تحقق اهداف سازمانی در بلند مدت را استراتژی سازمان می گویند .
اهداف سازمان در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی می شوند که اهداف بلند مدت سازمانی خود شامل سه بخش سالیانه ، کوتاه مدت و عملیاتی هستند .
چشم انداز = اهداف بلند مدت سازمانی ، به معنی افق یا دورنمایی که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد .
سیاست یا خط مشی = برنامه و راه و روش رسیدن به اهداف کوتاه مدت سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *