آیین نامه پروژه
فروردین ۹, ۱۳۹۹
الکسا (Alexa) چیست؟
فروردین ۹, ۱۳۹۹

آیین نامه و مراحل اجرای کارورزی

دانشجویانیکه درس کارورزی را اخذ نموده اند بایستی اقدامات زیر را به عمل آورند :
۱- جستجو برای یافتن محلی مناسب جهت گذراندن کارورزی و کسب موافقت مدیریت واحد مورد نظر.
۲- دریافت پرینت دفترچه کارورزی از وب سایت مرکز (به آدرس msi-uast.ir) در ذیل امور دانشجویان در قسمت فرم های آموزش،
۳- تکمیل فرم شماره ۱ شامل: ثبت اطلاعات مربوط به دانشجو در قسمت اول فرم ، اخذ تایید کارشناس مربوطه قسمت دوم، اخذ تایید محل کارورزی قسمت سوم و اخذ تایید نهایی مدرس .
تذکر مهم: این فرم باید همراه با شروع پودمان/ترم ( آغازکلاس ها) نهایی شده باشد . ۴- دریافت معرفینامه، دانشجو باید پس از تکمیل نهایی فرم شماره ۱، از منوی کارآموزی وب سایت مرکز به آدرس msi-uast.ir دو برگ معرفی نامه را دریافت ، تکمیل و نسبت به اخذ امضاء ریاست محترم مرکز اقدام نماید . تذکر مهم: معرفینامه نیز باید همراه با شروع پودمان/ترم ( آغازکلاس ها) نهایی شده باشد .
۵- تنظیم برنامه زمانبندی کارورزی با هماهنگی سرپرست واحد کارورزی در قالب فرم شماره ۲ دفترچه کارورزی و اخذ تایید مدرس کارورزی در هفته اول شروع کلاسها.
۶- آغاز فعالیت در محل کارورزی بر اساس برنامه تعیین شده و تکمیل فرم شماره ۳ ( گزارش هفتگی) و فرم شماره ۴ (گزارش ماهانه) توسط کارورز و تایید سرپرست کارورزی و ارائه آن به مدرس راهنما
۷- اخذ گزارش های بازدید مدرس از محل کارورزی ( فرم شماره ۵ ) و گزارش ماهیانه سرپرست کارورزی (فرم شماره ۶) در هر ماه و مرحله از کار
۸- تنظیم گزارش کارورزی براساس فعالیتهای انجام شده و طبق دستورالعمل تنظیم گزارش کارورزی و نحوه نگارش پیشنهادی و اعمال نقطه نظرات مدرس کارورزی در آن.
۹- تحویل گزارش مجلد و صحافی شده کارورزی به مدرس مربوطه برای ارزیابی نهایی
۱۰- ارائه سمینار در مورد فعالیتهای کارورزی با راهنمایی مدرس مربوطه
۱- پیداکردن یک محیط تخصصی در زمینه IT و اخذ موافقت.
۲- دریافت فرم های کارورزی از سایت دانشگاه و یا از لینک ذیل.
۳- تهیه گزارش در انتهای کارورزی که شامل ۴ فصل است:
الف ) فصل اول : معرفی مختصر از محیط کارورزی (در حدود ۲ صفحه)
ب ) فصل دوم : معرفی بخش های IT محیط کارورزی و خلاصه ای از لیست منابع نرم افزاری و تجهیزات واحد IT (حدود ۴ صفحه)
ج ) فصل سوم : گزارش تخصصی حدود ۲۰ صفحه شامل شرح یک فرایند مرتبط با IT ، مانند کار با اتوماسیون اداری یا مدیریت سایت اینترنتی شرکت و یا کار با یک سیستم نرم افزاری مانند حسابداری ، خرید ، فروش ، انبار ، حقوق و دستمزد و برنامه ریزی تولید و … و یا راه اندازی انواع سرور ، شبکه ، دوربین ، نصب ویندوز ، آنتی ویروس، فایروال، کانفیگ و تعمیرات دستگاه ها و … در محیط کارورزی
د ) فصل چهارم : فرم هفتگی و ماهیانه کارورزی