فروردین ۹, ۱۳۹۹

آیین نامه پروژه

آذر ۹, ۱۳۹۸
تدریس

اطلاعیه پروژه (دانشگاه صنایع ایران) ۹۸۰۹

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه صنایع ایران که با استاد محمدی پروژه دارند می رساند که مسابقه طراحی وب سایت با هماهنگی دانشگاه و جناب استاد زمانی برگزار خواهد شد که اهتمام ویژه داشته باشند و نفرات ممتاز معرفی خواهند شد. همچنین فصل اول پروژه شامل چکیده ، چشم انداز […]