آذر ۹, ۱۳۹۸
تدریس

اطلاعیه پروژه (دانشگاه صنایع ایران) ۹۸۰۹

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه صنایع ایران که با استاد محمدی پروژه دارند می رساند که […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
تدریس

اطلاعیه اخذ تاییدیه فرم تعریف پروژه دانشجویان دانشگاه صنایع ایران

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه صنایع ایران که با استاد محمدی پروژه و کارورزی دارند می […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

اطلاعیه کارورزی ۹۹۰۲

دانشجویان گرامی که با استاد محمدی کارورزی دارند توجه نمایند: نکات قابل توجه برای کارورزی : […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹

اطلاعیه تحویل پروژه ۹۹۰۵

دانشجویان گرامی جهت تحویل و ارائه پروژه با توجه به وضعیت قرمز ویروس کرونا ، مطابق […]
ورود [ عضویت]