فروردین ۵, ۱۳۹۹

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

جهت سفارش کتاب با شماره تماس ۸۸۱۷۳۶۹۲ – ۰۲۱  تماس بگیرید.
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک

کتاب تجارت الکترونیک

جهت سفارش کتاب به فروشگاه مراجعه نمایید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب دولت الکترونیک

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب طراحی کسب و کار الکترونیکی

قیمت ۳۲۰۰۰ تومان جهت سفارش کتاب با شماره تماس ۸۸۱۷۳۶۹۲ – ۰۲۱  تماس بگیرید.